Finançament BBVA

Imports

  • Fins 14.000 € a 12 mesos: 0% d’interès i 0% de comissió d’obertura
  • Per a imports superiors contactar amb Aluminis Jovi

Documentació

Per a operacions de fins a 9.000 € i titulars amb DNI

  • Fotocòpia DNI en vigor
  • Fotocòpia CCC (Compte corrents de càrrec de quotes)
  • Darrera nòmina (En cas d’assalariats)
  • Revaloració de Pensió (En cas de pensionistes)
  • Darrera declaració d’IRPF + últim pagament d’autònoms (Per a autònoms)

Per a operacions superiors a 9.000 € de presentar a més

  • Darrera declaració IRPF